Izstrāde, atbalsts un attīstība

Tecco specializējas tīmekļa un mobilo platformu liela noslogojuma tiešsaistes servisu un e-komercijas projektu izstrādē. Mums ir kompleksa pieeja izstrādē, kā arī piedāvājam atsevišķus pakalpojumus:

  • Arhitektūras un tehniskā uzdevuma izstrāde;

  • Interfeisu projektēšana;

  • Reaģējošs dizains;

  • Priekšgalsistēmu (front-end) risinājumi;

  • Aizmugursistēmu (back-end) risinājumi;

  • Kvalitātes nodrošināšana (QA);

  • Taktiskais un stratēģiskais atbalsts;

  • Konsultēšana;

  • Internet of things.

"Tecco – uzticams un stabils partneris IT jomas uzņēmējdarbības taktisko un stratēģisko uzdevumu risināšanā"

Maksims Kondratjevs
Tecco, CEO

IT ārpakalpojumi

Iekšējo procesu, izmaksu optimizēšanai, kā arī paplašinot darbību jaunos tirgos, uzņēmumi mūsdienās bieži izvēlas attālinātu komandu veidošanu. Tecco ir visas nepieciešamās zināšanas un iespējas attālinātu komandu (projektēšana, dizains, kvalitātes nodrošināšana, priekšgalsistēmu (front-end) un aizmugursistēmu (back end) risinājumi, atbalsts) izveidē un to darba organizācijā.